STARSHOP

STARSHOP

Starshop Hằng Lê là một dự án website thương mại điện tử với nhiều tính năng phức tạp và hiệu quả. Team WEB4G Solutions tư vấn và thiết kế với quy trình từ kết nối hệ thống quy trình mua hàng thông minh. Sử dụng Mobile first mang lại hiệu quả kinh doanh online đáng kể.   

WEBSITE

STARSHOP

SINCE

20/05/2015

LOCATION

Hồ Chi Minh City

STARSHOP
TTC WORLD NGỌC DUNG