LOGLEMAN

LOGLEMAN

Logleman là công ty chuyên tư vấn và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. Với yêu cầu khá khác khe về màu sắc và chuẩn mực thương hiệu. Team WEB4G Solutions đã đồng hành cùng team Logleman triển khai thành công dự án. Với tiêu chi của Logleman nhìn vào thể hiện là công ty tư vấn chuyên nghiệp và tất cả trên onepage. 

WEBSITE

LOGLEMAN

SINCE

26/12/2017

LOCATION

Hồ Chi Minh City

LOGLEMAN
SAIGONTECH TTC BAO BI