Dịch vụ

Design
Website

Tư vấn và phân tích một sitemap tối ưu, cũng như các nguyên tắc thiết kế trải nghiệm người dùng. Giúp cung cấp một dự án đầy đủ chức năng mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích. Team thiết kế của WEB4G Solutions cam kết  cho người dùng những khám phá thú vị. Công việc của chúng tôi bao gồm wireframing, thiết kế mẫu, minh hoạ. 

UX
UI

Mobile
App
Android
Ios

 

Chúng tôi có kiến thức sâu về lập trình ứng dụng mobile cho IOS, Android, luôn áp dụng những công nghệ tiên tiến để phát triển các ứng dụng thân thiện người dùng, phù hợp nhu cầu kinh doanh đa dạng của khách hàng.Digital
Marketing

Với đội ngũ tư vấn là các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực Marketing, Digital marketing. Chúng tôi tư vấn xây dựng chiến lược digital marketing dựa trên nền tản chiến lược marketing tổng thể của từng doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi bao gồm tư vấn marketing, digital marketing, chọn giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp, thông qua các công nghệ tiến tiến để đánh giá và đo lường. 

Outsourcing

Team dự án dày dặn kinh nghiệm, được quản lý khoa học và có chuyên môn cao của chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm toàn diện, chất lượng cao và làm hài lòng tới các khách hàng trong và ngoài nước.

Programing
Website

Phát triển các ứng dụng Website chuyên dụng nền tản công nghệ và giải pháp phù hợp cho từng hệ thống khác nhau (ASP.NET Core, Angular, React,  ASP.NET MVC5, PHP). Thực hiện theo phương pháp quản trị dự án theo mô hình AGILE - SCRUM để đảm bảo kiểm soát tối đa tài nguyên dự án.